Centraal examen praktijk geschrapt

20 november jl. heeft het kabinet bekend gemaakt dat het CSPE (het praktijkexamen) voor schooljaar 2020-2021 komt te vervallen. De cijfers die de leerling gehaald heeft voor de profielvakken (met de gemaakte toetsen) tellen als eindcijfer.

Door het vervallen van het CSPE, komt er extra tijd vrij waarin er bijv. extra gewerkt kan worden aan de andere vakken. Op dit moment zijn wij bezig met het maken van een planning hier voor. Zodra hier meer over bekend is, laten we dit weten via een bericht.

Meer informatie kun je/kunt u lezen via:

https://www.vo-raad.nl/nieuws/beroepsgerichte-profielvak-vmbo-dit-jaar-als-schoolexamen