Met ingang van leerjaar 2019-2020 gaat LOKET een nieuwe leergang aanbieden die valt onder de profielen Mobiliteit & Transport (M&T) en Produceren, Installeren en Energie (PIE).

De binnenvaartsector is voor Zwijndrecht van groot belang. Zwijndrecht wordt wel de grootste binnenvaartgemeente van Nederlands genoemd. Er zijn hier veel bedrijven in deze sector actief. Er is veel werk in de binnenvaart dus dat biedt nieuwe kansen.

Naast de verplichte profielvakken wordt een leergang aangeboden met de volgende keuzevakken:

·       Verbrandingsmotoren

·       Maritieme en mechanische installaties

·       Werken en leren aan boord

·       Scheepskennis

Deze keuzevakken worden aangeboden aan het einde van leerjaar 3 en het volledige 4e leerjaar.

Doorstroming naar vakopleiding

Loket biedt een programma dat gericht is op kennismaking met de binnenvaart. Met de leergang Maritiem zijn leerlingen beter voorbereid om door te stromen naar het mbo voor de vakopleidingen in deze sector in Dordrecht en Rotterdam. Zwijndrecht is de eerste gemeente en Loket de eerste algemene vmbo-school in Nederland waar dit mogelijk is.

Loket was eerder betrokken bij de introductie van het keuzevak “Verbrandingsmotoren” voor het profiel Mobiliteit & Transport. Daarmee werden de eerste stappen gezet richting de maritieme sector. De leergang Maritiem heeft ook raakvlakken met het profiel Produceren, Installeren & Energie (PIE). Beide profielen trekken in deze leergang gezamenlijk op.

 Leven en werken aan boord

In het lesprogramma is veel ruimte voor excursies en stages. Zo kunnen leerlingen kennismaken met het leven en werken aan boord. Hierbij verzorgt Loket de lessen, samen met gastdocenten uit de binnenvaartsector.