Nieuwe leerlingen

Aanschaf laptop

Op het LOKET werken we met laptops. Dit betekent dat elke leerling binnen LOKET dient te beschikken over een laptop.
Er zijn verschillende mogelijkheden om een laptop aan te schaffen. The Rent Company uit Den Bosch biedt verschillende mogelijkheden om een laptop te kopen, maar biedt ook huurkoopconstructies aan. In de prijs (zowel huur/als koop) is een servicebedrag inbegrepen. Dit houdt in dat de laptop gedurende de schoolperiode van de leerling is verzekerd. Ook bij softwareproblemen wordt de laptop door The Rent Company gerepareerd. Ouders en leerlingen blijven wel altijd zelf verantwoordelijk voor de laptop. Aan het eind van de periode heeft men de mogelijkheid om de laptop weer te retourneren. Men ontvangt dan de €50,- betaalde borg retour.

Het basismodel laptop dat aangeboden wordt voor schooljaar 2018-2019 is de Dell Lattitude 3380. (Zie afbeelding aan de rechterzijde). Tijdens de verschillende informatieavonden ontvangt u meer informatie rondom het bestellen van de laptop.

Natuurlijk is het ook mogelijk om zelf een laptop aan te schaffen. De zelf aangeschafte laptop valt dan niet onder de verzekeringsafspraak van The Rent Company. De laptop dient wel te voldoen aan de volgende specificaties: