Nieuwe leerlingen

Open Huis

Voorlichtingsavond

Het kiezen van een school voor voortgezet onderwijs is niet voor iedereen even gemakkelijk en roept wellicht ook bij ouders vragen op: wat is het meest geschikte schooltype, welke school spreekt het meest aan, welke leerwegen en opleidingen biedt de school, zijn er ook andere – buitenschoolse – activiteiten, hoe is de leerlingbegeleiding georganiseerd, enz.

Vanuit LOKET organiseren wij ieder jaar rond november een speciale voorlichtingsavond voor de ouders van de leerlingen van groep 8, die naar verwachting zullen kiezen voor het VMBO (Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs).

Die avond is specifiek gericht op ouders van basisschool leerlingen uit de groep 8. Het doel van de Voorlichtingsavond is om ouders te helpen bij de keuze van de school die het beste aansluit bij de wensen en mogelijkheden van hun kind.

Open Huis

Om voor eventueel toekomstige leerlingen en ouders onze school in bedrijf te kunnen meemaken en helemaal te bezichtigen organiseert LOKET in januari haar Open Huis.

Tijdens ons Open Huis worden leerlingen en ouders geïnformeerd over de inhoud en de vormgeving van ons onderwijs. Door ons prachtige gebouw heen staan kraampjes opgesteld, worden lesjes gegeven en workshops gehouden en vertellen wij u in o.a. de informatierondes over de mogelijkheden van LOKET. Tijdens het Open Huis kunnen bezoekers gericht informatie inwinnen bij de docenten of teamleiders, maar ook zijn er 1e jaars leerlingen aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden of aan te geven hoe zij onze school ervaren.