LoketRaad

De medezeggenschap op Loket  krijgt gestalte in de LoketRaad. Hierin zijn de geledingen personeel, ouders en leerlingen vertegenwoordigd. De LoketRaad is gesprekspartner van de schoolleiding. De taken en bevoegdheden van de raad zijn afgeleid van het reglement MR en vastgelegd in het MR-statuut.

De LoketRaad heeft momenteel de volgende samenstelling:

Personeelsgeleding Oudergeleding Leerlinggeleding
Voorzitter:
Dhr. K van de Velde

kvandevelde@loketzwijndrecht.nl

Secretaris:
Dhr. J.Kraaijeveld
jkraaijeveld@loketzwijndrecht.nl

Personeelsleden

Mevr. R. Nabbe-Bergervoet
rnabbe@loketzwijndrecht.nl

Mevr. E. Huizer
ehuizer@loketzwijndrecht.nl

De oudergeleding van de LoketRaad is te bereiken via de secretaris. Vacant