Contactpersonen ziek en afwezigheid2018-09-21T15:21:52+00:00

Contactpersonen ziek en afwezigheid

LOKET onderbouw
Mvr. A. Kleisma
Mvr B. Schuitemaker
T 078-6256164
akleisma@loketzwijndrecht.nl
bschuitemaker@loketzwijndrecht.nl

LOKET bovenbouw 
Mvr. C. van Tienderen
Zorg en Welzijn
Economie/ Handel en Administratie
T 078-6256154
cvantienderen@loketzwijndrecht.nl

LOKET bovenbouw
Dhr. S. Freeth
Techniekafdelingen
T 078-6256131
sfreeth@loketzwijndrecht.nl

 

Vragen of opmerkingen
Mocht u niet (meer) in het bezit zijn van absentieformulieren dan kunt u het formulier hier downloaden en zelf afdrukken. U kunt ook de absentieformulieren op het Loket afhalen.
Heeft u vragen over aan of afwezigheid van uw zoon/dochter dan kunt u ook de bovenstaande emailadressen en telefoonnummers gebruiken.

LET OP!! Bovenstaande e-mailadressen kunnen niet gebruikt worden om uw zoon of dochter ziek of afwezig te melden. DIT KAN ALLEEN TELEFONISCH.

In verband met het verwerken van gegevens in onze administratie verzoeken wij u bij afwezigheid van uw kind ons hiervan tussen 08:00uur en 09:00uur op de hoogte te stellen.