Zwijndrecht, 22 maart 2019
Onderwijsinstellingen, bedrijven en lokale overheid tekenen samenwerkingsovereenkomst Sterk Techniekonderwijs

De overheid stimuleert via de regeling Sterk Techniekonderwijs de verbetering van de aansluiting tussen onderwijs en (regionale) arbeidsmarkt. Ook de Drechtsteden staan voor de uitdaging om de instroom van leerlingen in het (bèta) technisch vmbo en vervolgens de doorstroom naar de technische profielen in het mbo en de regionale arbeidsmarkt te vergroten. Loket, Develsteincollege, Griendencollege, De Lage Waard, Walburg College en Willem de Zwijger College tekenden op 22 maart jongstleden samen met MBO Da Vinci College, werkgevers Drechtsteden en lokale overheden de samenwerkingsovereenkomst in het kader van Sterk Techniekonderwijs. Dit is de start van een verdere intensieve samenwerking in de regio.

Onderwijs, overheid en ondernemers (de 3 O’s) in de regio Drechtsteden zien het belang om via de samenwerking kansen te creëren om jongeren breed te interesseren voor de techniek en op te leiden voor de technische arbeidsmarkt.

Een gedeelde visie en afspraken over samenwerking tussen de 3 O’s moeten ervoor zorgen dat het technisch onderwijs voor jongeren in de Drechtsteden aantrekkelijk wordt. De partners zetten zich ervoor in dat jongeren een goed beeld hebben van de beroepen in de regio en de kansen die de technische arbeidsmarkt hen biedt. Dat is ook belangrijk voor ouders en leraren. In het onderwijs op de vmbo-scholen is steeds meer aandacht voor technische praktijkcomponenten en de samenwerking met het mbo en bedrijven. Op die manier is er in het onderwijs ruimte voor nieuwe technieken. Leraren en professionals uit het regionale bedrijfsleven wisselen actuele kennis uit en ook dat draagt bij aan de kwaliteit van het onderwijs.

De samenwerking op vrijdag 22 maart om 11.45 uur bekrachtigd in Zwijndrecht op locatie Loket. Vertegenwoordigers die namens de 3 O’s de samenwerking vastlegden zijn onder andere: Werkgevers Drechtsteden, Gemeente Zwijndrecht, Gemeente Dordrecht, Gemeente Papendrecht, mbo Da Vinci College en de penvoeder van het scholennetwerk in de Noordelijke Drechtsteden.