VOORBEREIDEND MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS (VMBO) VOOR TECHNIEK, ZORG & WELZIJN EN ECONOMIE & ONDERNEMEN

LOKET IS DE (V)MBO SCHOOL IN DE REGIO DRECHTSTEDEN EN OMGEVING

boeken inleveren/rapport ophalen leerlingen klas 1 onderbouw

18 juli

Je bent aanwezig om 9:00 uur! Zie schema bij roosterwijzigingen! Eerst ga je naar je coach!

boeken inleveren/rapport ophalen leerlingen klas 2 onderbouw

18 juli

Je bent aanwezig om 9:45 uur! Zie schema bij roosterwijzigingen! Eerst ga je naar je coach!

boeken inleveren/rapport ophalen leerlingen klas 3 Walburg

18 juli

Je bent aanwezig om 10:00 uur! Zie schema bij roosterwijzigingen! Eerst ga je naar je coach!

boeken inleveren/rapport ophalen leerlingen klas 3 Develstein

18 juli

Je bent aanwezig om 11:15 uur! Zie schema bij roosterwijzigingen! Eerst ga je naar je coach!

VAKANTIE!

19 juli - 1 september

Vakantie! School start maandag 2 september weer! FIJNE VAKANTIE!