VOORBEREIDEND MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS (VMBO) VOOR TECHNIEK, ZORG & WELZIJN EN ECONOMIE & ONDERNEMEN

LOKET IS DE (V)MBO SCHOOL IN DE REGIO DRECHTSTEDEN EN OMGEVING

ZOMERVAKANTIE

17 juli - 30 augustus

ZOMERVAKANTIE! Bericht over planning start schooljaar volgt in de week van 24 augustus. FIJNE VAKANTIE!