Veelgestelde vragen

Leerlingen met een LWOO indicatie krijgen extra ondersteuning binnen Loket, afhankelijk van wat zij nodig hebben. Dit kan een kleinere klas zijn, maar ook een extra uur taal of rekenen. Per leerling wordt door het Ondersteuningsteam bekeken wat het best passend is. Het betreft hier dan ook maatwerk.

Het streven is om de klassen niet groter dan 24 leerlingen te laten zijn. Voor leerlingen met een LWOO-indicatie die behoefte hebben aan een kleinere klas is het streven om met maximaal 16 leerlingen in een klas te zitten.

Ja, dit kan in de tussen uren en na schooltijd in de VIP-room. Hier is een onderwijsassistent aanwezig om de leerlingen te helpen wanneer nodig.

Dat is afhankelijk van de onderwijsbehoefte van de leerling. We gaan vooraf graag met zowel de ouders als de leerling in gesprek om te bekijken wat er nodig is om te zorgen dat het onderwijs en de begeleiding goed verloopt. Vervolgens wordt gezamenlijk bekeken of en hoe we dit binnen Loket kunnen bieden. Er zijn veel mogelijkheden in de individuele ondersteuning, ook dit is maatwerk.

Ja zeker, hiervoor krijgen leerlingen extra ondersteuning op individueel gebied als dit nodig is. Tevens zijn er verschillende aanpassingen bij toetsen en examens. We bekijken altijd in overleg wat het best passend is. Mocht u hier meer over willen weten, dan kunt u contact opnemen met het Ondersteuningsteam via info@loketzwijndrecht.nl

Dit is per leerjaar en profiel verschillend. Men kan ervanuit gaan dat er in de onderbouw gemiddeld 34 lesuren van 45 minuten op het rooster staan.

Ja, we hebben naast theoretische vakken zoals Engels en wiskunde, ook praktisch gerichte vakken als N&T; Natuur en Techniek. En waar mogelijk proberen we zoveel mogelijk de praktijk en actualiteit in onze lessen te verwerken.

Binnen de muren van Loket is er een afdeling van praktijkschool “De Sprong” gevestigd. Voor meer informatie rondompraktijkonderwijs verwijzen wij u naar de website www.spon.nl.

Dat is afhankelijk van wat de leerling nodig heeft. Dit wordt individueel bekeken. Soms hebben deze leerlingen baat bij ondersteuning van onze NT2 docent en soms juist bij individuele begeleiding op bepaalde taalgebieden.

In de onderbouw worden de leerlingen ingedeeld op onderwijsbehoefte, dat wil zeggen gemixt in verschillende klassen. Op het vak levensbeschouwing na is er geen verschil tussen de Walburg- en Develsteinafdeling. In de bovenbouw is dit wel gescheiden, doordat een aantal van onze profielen (E&O) en Z&W) onder OZHW (openbaar onderwijs) vallen en een aantal (PIE, BWI en M&T) onder Develstein (christelijk onderwijs).