Ouderresponsgroep

Ouderrespons groep

Ouderresponsgroep
De ouderresponsgroep biedt ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen de mogelijkheid om mee te denken en werken aan de koers van onze school. Zij fungeren als klankbord voor algemene vragen en opmerkingen van ouders over het welzijn van de leerlingen en zijn als het ware een extra paar ogen en oren voor de schoolleiding.

In de vergaderingen van de ouderresponsgroep worden allerlei schoolse zaken besproken, uiteenlopend van de onderwijsvisie tot het imago van de school.

Wij zoeken elk jaar nieuwe leden voor de ouderresponsgroep, omdat ouders afscheid nemen. Heeft u interesse, neem dan contact met ons op via info@loketzwijndrecht.nl