Aanvraag verlof

Kortdurend verlof

Kortdurend verlof is verlof van maximaal 1 dag en moet minimaal 2 werkdagen van te voren aangevraagd. Dit kan met het absentieformulier dat u op deze website terugvindt.

Onder kortdurend verlof vallen bijvoorbeeld:

  • afspraken bij de tandarts/orthodontist/huisarts/ziekenhuis
  • familieomstandigheden zoals een bruiloft of begrafenis.

Bijzonder verlof

Bijzonder verlof kan maar 1x per schooljaar voor maximaal 10 dagen worden verleend. Dit verlof kan niet voor de eerste 2 lesweken van het schooljaar worden aangevraagd (Leerplichtwet). Bijzonder verlof moet minimaal 6 weken vooraf schriftelijk worden aangevraagd bij de leerlingcoördinator.

De leerlingcoördinator beoordeelt op basis van de regelgeving van Leerplicht of het gevraagde verlof wordt toegekend.