Ouderbijdrage

De minister van Onderwijs heeft met vertegenwoordigers van ouders afgesproken om de schoolkosten zo laag mogelijk te houden. Deze kosten worden in rekening gebracht middels de ouderbijdrage.

Wij kijken elk jaar heel kritisch naar de diverse posten en de hoogte van de bedragen. Naast de vrijwillige ouderbijdrage en de eventuele extra kosten, worden er in de loop van het schooljaar geen andere kosten in rekening gebracht. Een uitzondering hierop zijn de kosten van een eventueel klassenuitje (onder leiding van een coach).

In de schoolgids vindt u een overzicht van de ouderbijdrage per leerjaar.