Vakantieregeling

Schooljaar 2022 – 2023

Herfstvakantie Maandag 24 oktober 2022 tot en met vrijdag 28 oktober 2022
Kerstvakantie Maandag 26 december 2022 tot en met vrijdag 6 januari 2023
Voorjaarsvakantie Maandag 27 februari 2023 tot en met vrijdag 3 maart 2023
Goede vrijdag Vrijdag 7 april 2023
Tweede Paasdag Maandag 10 april 2023
Koningsdag Donderdag 27 april 2023 (valt in meivakantie)
Meivakantie Maandag 24 april 2023 tot en met vrijdag 5 mei 2023
Hemelvaartsdag Donderdag 18 en vrijdag 19 mei 2023
Tweede Pinksterdag Maandag 29 mei 2023
Zomervakantie Maandag 10 juli 2023 tot en met vrijdag 18 augustus 2023

Vakantie buiten de vastgestelde periodes is in principe niet mogelijk. Slechts in uitzonderlijke situaties – ter beoordeling van de schoolleiding – geeft de leerplichtwet de mogelijkheid om van deze regel af te wijken.

Voor bijzonder verlof aan neemt u contact op met de leerjaarcoördinator van het leerjaar van uw zoon/dochter.