Vakantieregeling

Schooljaar 2023 – 2024

Herfstvakantie Maandag 16 oktober 2023 tot en met vrijdag 20 oktober 2023
Kerstvakantie Maandag 25 december 2023 tot en met vrijdag 5 januari 2024
Voorjaarsvakantie Maandag 19 februari 2024 tot en met vrijdag 23 februari 2024
Paasweekend Vrijdag 29 maart en maandag 1 april 2024
Meivakantie Maandag 29 april 2024 tot en met vrijdag 10 mei 2024
Tweede Pinksterdag Maandag 20 mei 2024
Zomervakantie Maandag 15 juli 2024 tot en met vrijdag 23 augustus 2024

Vakantie buiten de vastgestelde periodes is in principe niet mogelijk. Slechts in uitzonderlijke situaties – ter beoordeling van de schoolleiding – geeft de leerplichtwet de mogelijkheid om van deze regel af te wijken.

Voor bijzonder verlof aan neemt u contact op met de leerjaarcoördinator van het leerjaar van uw zoon/dochter.