Vakantieregeling

Schooljaar 2021 – 2022

Herfstvakantie Maandag 18 oktober 2021 tot en met vrijdag 22 oktober 2021
Kerstvakantie Maandag 27 december 2021 tot en met vrijdag 7 januari 2022
Voorjaarsvakantie Maandag 28 februari 2022 tot en met vrijdag 4 maart 2022
Goede vrijdag Vrijdag 15 april 2022
Tweede Paasdag Maandag 18 april 2022
Koningsdag Woensdag 27 april 2022 (valt in meivakantie)
Meivakantie Maandag 25 april 2022 tot en met vrijdag 6 mei 2022
Hemelvaartsdag Donderdag 26 en vrijdag 27 mei 2022
Tweede Pinksterdag Maandag 6 juni 2022
Zomervakantie Maandag 11 juli 2022 tot en met vrijdag 19 augustus 2022

Vakantie buiten de vastgestelde periodes is in principe niet mogelijk. Slechts in uitzonderlijke situaties – ter beoordeling van de schoolleiding – geeft de leerplichtwet de mogelijkheid om van deze regel af te wijken.

Voor bijzonder verlof aan neemt u contact op met de leerlingcoördinator van het leerjaar van uw zoon/dochter.