Vakantieregeling

Schooljaar 2020 – 2021

Herfstvakantie Maandag 19 oktober 2020 tot en met vrijdag 23 oktober 2020
Kerstvakantie Maandag 21 december 2020 tot en met vrijdag 1 januari 2021
Voorjaarsvakantie Maandag 22 februari 2021 tot en met vrijdag 26 februari 2021
Goede vrijdag Vrijdag 2 april 2021
Tweede Paasdag Maandag 5 april 2021
Koningsdag Dinsdag 27 april 2021
Meivakantie Maandag 3 mei 2021 tot en met vrijdag 14 mei 2021
Hemelvaartsdag Donderdag 13 en vrijdag 14 mei 2021
Tweede Pinksterdag Maandag 24 mei 2021
Zomervakantie Maandag 19 juli 2021 tot en met vrijdag 27 augustus 2021

Vakantie buiten de vastgestelde periodes is in principe niet mogelijk. Slechts in uitzonderlijke situaties – ter beoordeling van de schoolleiding – geeft de leerplichtwet de mogelijkheid om van deze regel af te wijken.

Voor bijzonder verlof aan neemt u contact op met de leerlingcoördinator van het leerjaar van uw zoon/dochter.