Leerlingenraad

Leerlingenraad

Leerlingenraad
De leerlingenraad biedt de leerlingen de mogelijkheid om een woordje mee te spreken binnen onze school. In de raad zitten leerlingen uit alle leerjaren van onze school, onder begeleiding van een medewerker van Loket. De leerlingenraad vergadert een keer per maand onder schooltijd. Aandachtspunten die uit deze overleggen naar voren komen, worden besproken met de schoolleiding. De leerlingenraad kan ook betrokken worden in beslissingen over leerlingenzaken.

Leerlingenstatuut
De rechten en plichten van onze leerlingen zijn vastgelegd in het leerlingenstatuut.