Vakantieregeling

Vakantieregeling 2019 – 2020

Herfstvakantie                        Maandag 21 oktober 2019 tot en met vrijdag 25 oktober 2019
Kerstvakantie                          Maandag 23 december 2019 tot en met vrijdag 3 januari 2020

Voorjaarsvakantie                  Maandag 24 februari 2020 tot en met vrijdag 28 februari 2020

Goede vrijdag                           Vrijdag 10 april 2020
Tweede Paasdag                      Maandag 13 april 2020
Meivakantie                             Maandag 20 april 2020 tot en met vrijdag 1 mei 2020

Bevrijdingsdag                        Dinsdag 5 mei 2020
Hemelvaartsdag                      Donderdag 21 en vrijdag 22 mei 2020
Tweede Pinksterdag               Maandag 1 juni 2020

Zomervakantie                          Maandag 20 juli 2020 tot en met vrijdag 28 augustus 2020

Het vakantieschema is vastgesteld in de regio Drechtsteden.
Let op: De vakantieroosters van het Loket kunnen afwijken van die van het ministerie van OCW. De vakantieroosters van het Loket zijn echter bindend.


Vakantie buiten de vastgestelde periodes is in principe niet mogelijk. Slechts in uitzonderlijke situaties – ter beoordeling van de schoolleiding – geeft de leerplichtwet de mogelijkheid om van deze regel af te wijken.

Mocht u bijzonder verlof aan willen vragen voor uw zoon/dochter dan raden wij u aan contact op te nemen met de teamleider van de afdeling waar uw kind ingeschreven staat.