Vakantieregeling

Zie hieronder de vakantieregeling voor schooljaar 2018/2019

Herfstvakantie                          Maandag 22 oktober 2018  tot en met vrijdag 26 oktober 2018
Kerstvakantie                            Maandag 24 december 2018 tot en met vrijdag 4 januari 2019

Voorjaarsvakantie                    Maandag 25 februari 2019 tot en met vrijdag 1 maart 2019
Meivakantie                               Vrijdag 19 april 2019 tot en met vrijdag 3 mei 2019

Hemelvaartsdag                        Donderdag 30 en vrijdag 31 mei 2019
Pinkstervakantie                       Maandag 10 juni 2019

Zomervakantie                          Maandag 22 juli 2019 tot en met vrijdag 30 augustus 2019

Het vakantieschema is vastgesteld in de regio Drechtsteden.
Let op: De vakantieroosters van het Loket kunnen afwijken van die van het ministerie van OCW. De vakantieroosters van het Loket zijn echter bindend.

Vakantieregeling 2019 – 2020

Herfstvakantie                          Maandag 21 oktober 2019 tot en met vrijdag 25 oktober 2019
Kerstvakantie                            Maandag 23 december 2019 tot en met vrijdag 3 januari 2020

Voorjaarsvakantie                    Maandag 24 februari 2020 tot en met vrijdag 28 februari 2020

Goede vrijdag                             Vrijdag 10 april 2020
Tweede Paasdag                      Maandag 13 april 2020
Meivakantie                               Maandag 20 april 2020 tot en met vrijdag 1 mei 2020

Bevrijdingsdag                          Dinsdag 5 mei 2020
Hemelvaartsdag                       Donderdag 21 en vrijdag 22 mei 2020
Tweede Pinksterdag               Maandag 1 juni 2020

Zomervakantie                          Maandag 20 juli 2020 tot en met vrijdag 28 augustus 2020


Vakantie buiten de vastgestelde periodes is in principe niet mogelijk. Slechts in uitzonderlijke situaties – ter beoordeling van de schoolleiding – geeft de leerplichtwet de mogelijkheid om van deze regel af te wijken.

Mocht u bijzonder verlof aan willen vragen voor uw zoon/dochter dan raden wij u aan contact op te nemen met de teamleider van de afdeling waar uw kind ingeschreven staat.