Te laat komen

Als een leerling te laat komt, moet hij/zij zich melden bij de receptie. Daar ontvangt de leerling een ‘te-laat-kombriefje’ waarmee hij/zij de klas in kan.

Als een leerling meerdere malen te laat komt, treden de 3-6-9 regels in werking. Er gaat bij 3-6-9x te laat komen een brief naar huis en er komt een afspraak met de coach en leerlingcoördinator. Na de 9e keer te laat wordt er een melding bij Leerplicht gedaan. Iedere keer dat een leerling ongeoorloofd te laat komt, dient hij/zij zich de volgende ochtend 08.00 uur te melden bij de receptie.

3x te laat/ OA (= ongeoorloofd afwezig): een gesprek tussen coach en leerling waarbij afspraken worden gemaakt om het te laat komen/afwezigheid te stoppen; Hierover gaat er een mail naar ouders.

6x te laat/OA: Leerlingcoördinator stelt ouders (schriftelijk) op de hoogte. Ouders worden uitgenodigd om samen met de leerling en de coach een gesprek aan te gaan en afspraken te maken om het te laat komen/de afwezigheid te stoppen.

9x te laat/OA: ouders/verzorgers en leerling worden opgeroepen door Bureau Leerplicht. Leerplicht gaat met de zaak aan de slag en bekijkt passende maatregelen.

Meer informatie vindt u in de schoolgids.